Dark Roast Double Shot: วาดเส้นที่ไหนและอย่างไร

Dark Roast Double Shot: วาดเส้นที่ไหนและอย่างไร

มุมมองที่ว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดสามประการที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเราคือการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของชาตินิยมที่เน้นเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลาง และลักษณะการมีเพศสัมพันธ์ทางสังคมที่มักจะแตกแยกเป็นที่ถกเถียงกันโดยหลายๆ คนเป็นรายบุคคลหรือรวมกัน เป็นการเหลือบมองที่เห็นได้ชัดจริงๆ เหตุการณ์บางอย่างในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมักจะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เคลื่อนไหวอยู่แล้ว และการระบาดใหญ่ก็เป็นเช่นนั้น 

แต่พระเจ้าตามปกติจะอยู่ในรายละเอียด 

โอกาสและความท้าทายที่ทั้งส่วนรวมหรือเป็นรายบุคคลโยนขึ้นมาให้เราในฐานะเผ่าพันธุ์มนุษย์ เช่นเดียวกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโลกของธุรกิจ การหยุดชะงักที่เกิดจากเทคโนโลยีและลัทธิชาตินิยมที่เน้นเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางจะทำให้เกิดโอกาสมากมายสำหรับธุรกิจและความท้าทาย อย่างไรก็ตาม วาทกรรมที่ขัดแย้งอย่างรุนแรงในสังคมและชีวิตสาธารณะที่เกิดจากความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และศาสนาที่มีอิทธิพลต่อเราในฐานะปัจเจกบุคคล อาจเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อธุรกิจ หากไม่ดำเนินการด้วยความอ่อนไหวและความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

ในบริบทของสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีอยู่ทั่วไป ต่อไปนี้คือหลักการสำคัญบางประการที่ควรจำไว้เพื่อนำทางธุรกิจของคุณผ่านหลุมพรางของฟันเฟืองทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้ ในขณะที่ทำให้แน่ใจว่าคุณมีส่วนสำคัญต่อโครงสร้างทางสังคมที่ก้าวหน้าและเท่าเทียม

เคารพหลักการของธุรกิจ

จุดประสงค์ของบริษัทคือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจทางกฎหมาย และสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนที่ผู้ถือหุ้นลงทุน เนื่องจากธุรกิจต่างๆ ไม่เพียงดึงทรัพยากรของผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อผู้อื่น เช่น พนักงาน คู่ค้า สังคม ฯลฯ จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจด้วย ความเป็นจริงและความรับผิดชอบที่ตามมานี้ได้รับการยอมรับจากผู้นำที่ก้าวหน้าจากทุกสเปกตรัม ความรับผิดชอบหลักของทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดการหรือดำเนินธุรกิจคือการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณนำทักษะของคุณมา แต่คุณเป็นตัวแทนของผู้ที่ลงทุนในบริษัท

ธุรกิจเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่มีค่ามาก เมื่ออยู่ภายใต้ความเครียด ความเจ็บปวดจะถูกส่งไปยังชุมชนทั้งหมดโดยรวม บางส่วนหรือทั้งหมด ขึ้นอยู่กับขนาดของความเครียด สิ่งนี้สามารถมีผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง การนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จในช่วงเวลาแห่งความผันผวนและความไม่แน่นอนเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร

แบรนด์และธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเมื่อเวลาผ่านไปจะได้รับพลังแห่งอิทธิพล ในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่แตกสลาย เช่นทุกวันนี้ ทุกมุมมองต้องการผู้สนับสนุน และจะแนะนำผู้ที่มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนสาเหตุของพวกเขา เป็นเรื่องง่ายที่จะถูกล่อลวงให้เข้าร่วมการอภิปรายและวิภาษวิธี แต่จริงๆ แล้วนั่นไม่ใช่ธุรกิจของธุรกิจ อันที่จริง การเหยียบย่ำพื้นนี้บ่อยครั้งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อสุขภาพของธุรกิจและความต่อเนื่อง ซึ่งขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นจึงไม่ใช่การเพิกเฉย

วิธีเดียวที่จะค้นหาเส้นทางที่ถูกต้องคือคำตอบของคำถามสองข้อนี้ สิ่งนี้ดีสำหรับธุรกิจของเราหรือไม่? สิ่งนี้จำเป็นจริง ๆ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจหรือไม่? การมุ่งความสนใจไปที่ธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไม่ลดละ ยกเว้นสิ่งรบกวนที่อยู่นอกขอบเขตนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ผ่านความตึงเครียดทางสังคมได้สำเร็จ

credit : sanfordriverwalk.org seoservicesgroup.net citizenscityhall.com sarongpartyfrens.com furosemidelasixonline.net catwalkmodelspain.com lagauledechoisyleroi.net legionefarnese.com dekrippelkiefern.com fantasyadventuregame.com